People Flow

• Hoe vinden mensen de weg in een gebouw?
• Wat is er nodig om een gebouw efficiënt te gebruiken?
• Wanneer ervaren mensen een gebouw als prettig?
• Hoe meet je een ervaringsgevoel?    

Wij denken na over People Flow, omdat goed functionerende transportinstallaties alleen, niet genoeg zijn om mensen veilig en zonder zorgen door een gebouw te laten bewegen.

Mensen voeren tijdens hun verplaatsing een aantal processen uit. Deze processen kunnen worden onderverdeeld in drie niveaus: het strategische niveau, het tactische niveau en het operationele niveau.

Loopstromen

Op het strategische niveau beslissen mensen welke activiteiten (en in welke volgorde) ze willen uitvoeren op weg naar hun bestemming.

Het tactisch niveau heeft betrekking op de kortere termijn beslissingen van de mensen terwijl ze onderweg zijn, gegeven de beslissingen op het strategisch niveau. Het gaat hierbij vooral om routekeuze en de locaties waar de activiteiten worden uitgevoerd.

Op het operationele niveau nemen mensen snelle beslissingen voor de direct volgende tijdsperiode, die in lijn liggen met de beslissingen op het tactische niveau. De meeste beslissingen op dit operationele niveau hebben betrekking op het loopgedrag van mensen. Dit gedrag is afhankelijk van persoonlijke kenmerken, zoals de snelheid en de afmetingen van de voetganger. Deze kenmerken worden op hun beurt bepaald door het geslacht van de voetganger, de leeftijd, het reisdoel, enzovoort.

Bron: Loopstromen Modelleren en Sturen (VK 3/2011,2 mei 2011); Kobus Zantema, Henri Palm, Goudappel Coffeng BV en Winnie Daamen, TU Delft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan