Capaciteit

Hoeveel liftinstallaties zijn nodig?

Om te bepalen hoeveel liftinstallaties in een gebouw moeten komen en aan welke specificaties de liftinstallaties moeten voldoen, worden er capaciteitsberekeningen gemaakt. Hiervoor worden softwareprogramma’s gebruikt die een berekening maken van het gebruik van de etage op basis van de bezettingsgraad per verdieping en het aantal te verwachte bewegingen. Ook kunnen deze programma’s een simulatie maken, waardoor er een beeld ontstaat van het gebruik van de lift.

Hoewel het een inschatting is, zijn deze berekeningen een belangrijke toevoeging aan het ontwerp van het gebouw. Als er te weinig liftinstallaties in een gebouw zijn of de ontwerpspecificaties zijn niet toereikend, dan kan dit in de meeste gevallen niet meer achteraf worden goedgemaakt en zal het gebouw hier gedurende de volledige levensduur last van ondervinden. Het is dus van het grootste belang dat deze berekeningen zorgvuldig en grondig worden gemaakt.

People Flow / Mensenstroom

Hoe meer mensen zich door een ruimte verplaatsen, hoe belangrijker het wordt om dit goed te organiseren. In basis willen wij dat mensen zich zo efficiënt mogelijk door een gebouw of complex bewegen. Hierbij kunnen wij de volgende vragen stellen:

  • Hoe vinden mensen de weg in een gebouw?
  • Wat is er nodig om een gebouw efficiënt te gebruiken?
  • Wanneer ervaren mensen een gebouw als prettig?
  • Hoe meet je een ervaringsgevoel?

Wij denken na over People Flow, omdat goed functionerende transportinstallaties alleen, niet genoeg zijn om mensen veilig en zonder zorgen door een gebouw te laten bewegen.