Duurzaamheid

Standaard duurzaamheid liftinstallaties

Bijna alle liftinstallaties zijn voorzien van de volgende energiebesparende maatregelen:

 1. LED verlichting in de kooi;
 2. LED verlichting in de schacht en machinekamer;
 3. Stand-by modus voor de besturing;
 4. Stand-by modus voor de kooiverlichting;
 5. Mogelijkheid tot teruglevering van energie.

Alle grote liftleveranciers kunnen liftinstallaties leveren met de bovenstaande energiebesparende maatregelen. Inmiddels kunnen ook liftinstallaties voorzien van universele producten de bovenstaande voorzieningen leveren.

Circulaire liftinstallaties

In de praktijk zijn wij dergelijke liftinstallaties nog niet tegengekomen. Wel zien we dat bedrijven bezig zijn met dit concept. Er worden materiaal paspoorten gemaakt, waardoor duidelijk wordt waar grondstoffen vandaan komen en hoe deze verwerkt zijn in de verschillende componenten. Vervolgens wordt ook al nagedacht over welke componenten hergebruikt kunnen worden.

We zijn er dus nog lang niet, maar stap voor stap komen we wel dichterbij. Belangrijk hierbij is dat de productiebedrijven beloond worden, waardoor de klanten de voorkeur geven aan producten die al doorontwikkeld zijn.

Meet de energiebesparing van uw liftinstallatie

De energieprestatiemetingen worden uitgevoerd volgens de ISO 25745 of VDI 4707 (afhankelijk van de toepassing en de wensen). Deze norm geeft een eenduidige manier van het meten van het energieverbruik van liftinstallaties. Er worden in totaal twee metingen uitgevoerd. Eén meting van het stand-by verbruik en één van het verbruik tijdens het op en neer rijden van de lift. De verhouding tussen stilstandtijd per dag en rijtijd per dag bepaalt het uiteindelijke energieverbruik. Om de verhouding tussen stilstandtijd en rijtijd te bepalen, zal een aanname gedaan moeten worden. Dit zal van geval tot geval verschillen. De metingen kunnen worden uitgevoerd voor en na de modernisering waarmee de energiebesparing aantoonbaar wordt, of enkel na het moderniseren of bij een nieuwe lift om een gunstig energielabel te behalen. Voor iedere installatie wordt een meetrapport, energielabel/certificaat en een analyse van de meetgegevens verstrekt. Deze rapporten en energielabels kunnen worden gebruikt voor BREAAM en in sommige gevallen voor subsidies.

Wie zijn liften energiezuiniger wil maken, moet niet alleen het verbruik tijdens de rit en bij stilstand verlagen, ook een optimaal vervoersplan en een efficiënte inzet dragen bij tot energiebesparing.

 • Toepassing van energiebesparende liftonderdelen;
 • Optimale afmetingen lift ten opzichte van gebruik;
 • Efficiënte inzet liften (fit for purpose);
 • Energie afnemen wanneer de lift het nodig heeft;
 • Energie terug leveren aan net of gebouw;
 • Besparing in randvoorzieningen;
 • Besparen met juiste montage en inregeling.