Specials

RI&E zendmast en liftinstallatie

Marktsegment: Overheid

Klant: Rijksvastgoedbedrijf

Locatie: KNMI Zendmast Zijdeweg 1 te Lopik

Jaar: 2022

Vraag van de klant: Het opstellen van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) voor het gebruik van de lift en de zendmast door derden. Hierbij zal een gespecialiseerd bedrijf onderhoud plegen aan de stalen binnenzijde van de mast. Onderhoudswerkzaamheden vinden plaatst op en onder de cabine van de liftinstallatie in de 206 meter hoge KNMI zendmast te Lopik.

BOEI inspecties

Marktsegment: Diverse complexen

Klant: Rijksvastgoedbedrijf

Locatie: Diverse

Jaar: 2019-2022

Vraag van de klant: Pi liftconsultants is gevraagd installaties van diverse complexen te beoordelen op de technische staat, de huidige conditiescore, de eventuele gebreken en een indicatie van de kosten voor herstel van de gebreken.

Stofvervuiling liftinstallaties VvE

Marktsegment: Woningbouw

Klant: VVE – Cruquiuslaan Leiden

Locatie: Cruquiuslaan te Leiden

Jaar: 2022

Vraag van de klant: Naar aanleiding van een renovatie van de toegangshallen van de trappenhuizen van twee flatgebouwen is een hogere mate van stofverontreiniging geweest tijdens de sloopwerkzaamheden, welke invloed heeft gehad op de liftinstallaties. De liftleverancier heeft daardoor de resterende garantietermijn ingetrokken. Pi liftconsultants is verzocht de installaties te bezoeken om de overmatige stofverontreiniging in kaart te brengen en te beoordelen welke invloed dit heeft op de verwachte levensduur van diverse liftcomponenten en het verwachte waardeverlies door de verkorte levensduur.

Uitvoering: Na een uitgebreid locatieonderzoek heeft Pi liftconsultants een rapportage kunnen opstellen met de bevindingen. Door de vergaarde kennis, ervaring en contacten in de markt, heeft Pi liftconsultants in de rapportage een uiteenzetting opgenomen van de verwachte afname in levensduur en het daarmee verbonden waardeverlies.

Resultaat: De rapportage is als onderlegger gebruikt tijdens een overleg tussen de opdrachtgever, de renovatie uitvoerder, de liftleverancier en Pi liftconsultants om tot een compromis te komen over de geleden schade door de overmatige stofverontreiniging.