Innovatie

Monitoring

Er komen steeds meer sensoren in liftinstallaties die predicatief onderhoud beloven. Met deze ontwikkeling proberen liftbedrijven te voorspellen wanneer een onderdeel kapot dreigt te gaan om vervolgens in staat te zijn het onderdeel te vervangen voordat er een storing optreedt.

De praktijk is echter weerbarstig en hoewel we steeds meer weten en kunnen voorspellen, blijken we nog niet in staat te zijn om goed predicatief onderhoud in de praktijk te brengen.

Onderhoud op afstand

Met de introductie van monitoringsystemen zijn de liftbedrijven steeds meer in staat om verschillende systemen in de lift op afstand te testen. Dit resulteert in het aanbieden van nieuwe onderhoudsconcepten, waarbij een deel van de onderhoudsbeurten, door de computer, op afstand worden uitgevoerd.

Met het huidige tekort aan personeel lijkt dit een logische oplossing. Hoewel het aantal fysieke onderhoudsbeurten, welke in onderhoudscontracten worden aangeboden, nog steeds op een aanvaardbaar aantal staat, zal dit aantal naar verwachting steeds minder worden en zal het werk van monteurs langzaam worden overgenomen door de computer.

Digitaal liftboek

Dit is een ontwikkeling die al heel lang gaande is. De vraag hierbij is of een digitaal liftboek voor iedereen, die hier inzage in dient te hebben, ook daadwerkelijk onder alle omstandigheden beschikbaar is.

Het omgaan met digitale informatie wordt steeds meer aanvaard. Dit komt mede doordat iedereen een smartphone ter beschikking heeft en hiermee weet om te gaan.

Het wordt dan ook steeds aannemelijker dat het fysieke liftboek vervangen gaat worden door het digitale liftboek, met alle voordelen van dien.