Kostenbesparing

Herijken van de onderhoudsprijs

Door jaarlijks de prijzen van het onderhoud te indexeren kan er een groot verschil ontstaan tussen de marktprijs en de prijs die u betaalt voor het onderhoud. Door de prijs van het onderhoud weer terug te brengen naar de normale marktwaarde, kan het onderhoud opnieuw worden aanbesteed.

Is men tevreden over de onderhoudspartij dan is het vaak niet wenselijk om een aanbestedingsprocedure op te starten, met de kans dat een andere partij wint. In een dergelijke situatie kan gekozen worden om met behulp van een onafhankelijke specialist, in samenspraak met de opdrachtgever en de opdrachtnemer, de marktwaarde te bepalen en het contract daarop aan te passen.

Minder onderhoudsbeurten

In de  praktijk worden er, afhankelijk van het aantal stopplaatsen, onderhoudscontracten aangeboden met 4, 6 of 8 onderhoudsbeurten.

Het aantal onderhoudsbeurten is echter afhankelijk van meer dan alleen het aantal stopplaatsen. Bijvoorbeeld het gebruik van de lift, waar de lift is geplaatst, hoe oud de lift is en de kwaliteit van de lift zijn belangrijk bij het bepalen van het aantal onderhoudsbeurten.

Omdat bedrijven wel het aantal onderhoudsbeurten corrigeren als er te weinig onderhoud is, maar zelden corrigeren als er teveel onderhoudsbeurten zijn, zien wij in de praktijk dat de klant teveel aan onderhoud betaald.

Er zal per lift moeten worden bepaald hoeveel onderhoud noodzakelijk is. Het kan dus voorkomen dat dezelfde lift, in hetzelfde gebouw met hetzelfde aantal stopplaatsen minder onderhoud krijgt, omdat de lift minder wordt gebruikt.

Het is belangrijk om jaarlijks het aantal onderhoudsbeurten te evalueren. Hierdoor kan uiteindelijk het aantal onderhoudsbeurten ook weer omhoog gaan om storingen of vervolgschade te voorkomen. De bedoeling is dat u betaalt voor het onderhoud dat noodzakelijk is.

Lift aankoop op basis van TCO

Het is verstandig om bij de aanschaf van een lift niet alleen naar de aanschafkosten te kijken, maar alle kosten gedurende de levensduur van de installatie mee te nemen (Total Cost of Ownership / TCO).

Denk hierbij aan de onderhoudskosten, het energiegebruik, kosten voor vervanging van componenten, de levensduur van de verschillende componenten, etc. Het kan namelijk blijken dat de goedkope lift uiteindelijk veel meer gaat kosten dan een duurdere lift in aanschaf. Deze manier van aankopen kan uiteindelijk veel geld besparen.