Loopstromen

Mensen voeren tijdens hun verplaatsing een aantal processen uit. Deze processen kunnen worden onderverdeeld in drie niveaus: het strategische niveau, het tactische niveau en het operationele niveau.

Op het strategische niveau beslissen mensen welke activiteiten (en in welke volgorde) ze willen uitvoeren op weg naar hun bestemming.

Het tactisch niveau heeft betrekking op de korte termijn beslissingen van de mensen terwijl ze onderweg zijn, gegeven de beslissingen op het strategische niveau. Het gaat hierbij vooral om routekeuzes en de locaties waar de activiteiten worden uitgevoerd.

Op het operationele niveau nemen mensen snelle beslissingen voor de direct volgende tijdsperiode, die in lijn liggen met de beslissingen op het tactische niveau. De meeste beslissingen op dit operationele niveau hebben betrekking op het loopgedrag van mensen. Dit gedrag is afhankelijk van persoonlijke kenmerken, zoals de snelheid en de afmetingen van de voetganger. Deze kenmerken worden op hun beurt bepaald door het geslacht van de voetganger, de leeftijd, het reisdoel, enzovoort.

Bron: Loopstromen Modelleren en Sturen (VK 3/2011, 2 mei 2011); Kobus Zantema, Henri Palm, Goudappel Coffeng BV en Winnie Daamen, TU Delft.

 

Gerelateerde Topics

Capaciteit

Kostenbesparing

Onderhoud

Duurzaamheid

Innovatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan