Resultaat

Een geheel gereviseerde installatie, waarbij de revisie in de werkplaats is uitgevoerd.

Wat is een Meer Jaren Onderhoud Begroting?

Het meerjaren onderhoud van technische installaties is een constante uitdaging. De begroting (MJOB), de planning (MJOP), de operationele uitvoering, de inspecties, et cetera, zijn onlosmakelijk met elkaar vebonden.
In een meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB) worden alle te verwachten kosten voor het vervangen van onderdelen van de installatie genoemd. Er wordt niet alleen gekeken naar de technische levensduur, maar er wordt ook rekening gehouden met de belangen van de klant, het gebruik en de kwaliteit van de installatie. Denk hierbij aan huisvestingsplannen, verduurzamen, uitbreiding, het aantal bewegingen van de installatie, de plaats waar de installatie is opgesteld en het gebruik. De planning (MJOP) kijkt met name naar welke gebouwonderdelen wanneer onderhouden of vervangen moeten worden.

Wat zijn de voordelen?

1. Hoe kan ik de komende jaren mijn installatie verduurzamen?
2. Wat is de juiste balans tussen kosten, prestaties en risico’s?
3. Hoe overtuig ik mijn stakeholders om geld uit te geven voor vervanging van de installatie?
4. Hoe kan ik de kosten voor onderhoud voorspelbaar maken?

Gerelateerde Projecten

Gevelonderhoud

Specials

Liftinstallaties

Roltrappen