Uitvoering

Na technisch onderzoek was het advies om de liftinstallaties te renoveren. Pi liftconsultants heeft hiervoor de uitvraag opgesteld, inclusief het Programma van Eisen en de gunningsanalyses. Na gunning heeft Pi liftconsultants de bouwbegeleiding en de opleveringen van de installaties uitgevoerd.

De capaciteitsberekeningen zijn uitgevoerd met Elevate waardoor diverse verbeteringsscenario’s konden worden berekend en gesimuleerd. Op basis van de simulatie is een Plan van Aanpak geschreven, waarin de optimalisatie van de vervoerscapaciteit de nadruk heeft gekregen. Na bepaling van het budget is de uitvraag vormgegeven door een Programma van Eisen en de algemene stukken van de opdrachtgever. Pi liftconsultants heeft tevens de offerte-aanvraag begeleid en een gunningsanalyse opgesteld. Na diverse verificatiegesprekken met de aanbieders is de definitieve uitvoering, met een universele bestemmingsbesturing, begeleid en opgeleverd.

Resultaat

Liftinstallaties met een aanzienlijk verbeterde vervoerscapaciteit.

Gerelateerde Topics

Kunnen liften worden uitgezet?

Standaard duurzaamheid liften